شرکت راینه داران

شرکتی کوچک و خصوصی در اتاقی استجاری در تهران، چشم به جهان کسب و کار گشوده و “راینه داران” نامیده می شود. اجرای پروژه های سیستم های کیفیت و خدمات مشاوره مدیریت، در طول ده سال، جای خود را به پروژه های بین المللی عامل چهارم، مدیریت طرح و EPC در حوزه های مختلف صنعت، بخصوص نفت، گاز، پتروشیمی، آب و معدن می دهد.

رویکرد شرکت به تجاری نمودن ایده های نوآورانه، باعث نگاه مستمر گروه راینه داران به فرصت های کاری، فراتر از فرآیند های کسب و کار جاری می شود. به طوری که موضوع تکوین و پیشبرد پروژه های مبتکرانه، کالبد ساختار مدیریتی مجموعه را دربرمی گیرد.

در نتیجه راینه داران بعنوان یک تکوین گر کارآمد، مراحل تبدیل فرصتهای برگزیده به کسب و کار ارزش افزا را دنبال می نماید.

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، کوچه متحیری، پلاک 26
وب سایت www.rayeneh.com

نام مدیرعامل : سید مهرداد جعفری
تلفن: 3-88549451
ایمیل office.manager@rayeneh.com