شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه

نام شرکت: شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه

نام و نام خانوادگی مدیرعامل: فرهاد فتحی پور

خرید و فروش نقدی ارز، مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

 آدرس ایمیل و وب سایت شرکت:

info@exmeb.com

www.exmeb.com

آدرس و شماره تماس: تهران،میدان آرژانتین خیابان بخارست، نبش نهم برج بخارست، طبقه ی دوم

شماره تماس: 41261000

شماره فکس: 88710368