شرکت فنی و مهندسی درخشش افرنگ

شرکت فني و مهندسي درخشش افرنگ در سال 1372 در راستاي نيل به اهداف بخش اقتصادي كشور در امور توليد و مكانيزه كردن فرآيند آن و تغيير سيستمهاي قديمي به سيستمهاي مدرن روز دنیا در جهت ایجاد و حک شماره های ردیابی بر روی قطعات و ارائه خدمات پس از فروش مناسب و با تمرکز بر اصل کیفیت پا به عرصه صنعت نهاد.

اين شركت بعنوان نخستین شرکت و از ابتدای تاسیس تلاش های گسترده ای را جهت تغییر روشهای حک شماره دستی به روشهای حک مکانیزه آغاز نمود ودر این راه و برای اولین بار ضمن انجام کارهای دقیق کارشناسی ، مزایای این سیستمهای جدید را برای کلیه سازمانها و نهادها از جمله از وزارت محترم صنایع سابق و وزارت محترم کشور و نیروی محترم انتظامی و……. ارائه نمود و بالاخره پس از 4 سال تلاش مستمرو مداوم موفق شد این روش حک مکانیزه را در ایران و از طریق صنعت خودروسازی راه اندازی نماید

ایمیل: info@d-afrang.com
آدرس: تهران، بلوار میرداماد، پلاک 349، طبقه هفتم، واحد 1
کد پستی: 1969614938

مدیر عامل: سعید شجاعی
تلفن: 17-88781914
فکس: 88886748