شرکت ساختمانی و تاسیساتی آذر یورد تبریز

شرکت ساختمانی و تاسیساتی آذر یورد تبریز با شماره ثبت 518218
فعالیت در رسته ابنیه و تاسیسات تجهیزات ابنیه
در زمینه پروژه های بیمارستانی، ورزشی، آموزشی، تجاری، اداری و مسکونی
دارای رتبه یک ساختمان و ابنیه و رتبه یک تاسیسات و تجهیزات ابنیه

مدیریت عامل شرکت آذر یورد تبریز : آقای مهندس ایرج امین نیا

آدرس: تهران، امیرآباد، خیابان کارگر شمالی، خیابان 15، پلاک 80.

تلفن: 88-88017985

فکس: 88017982