روز ملی اتریش

روز ملی اتریش مبارک باد!

در 26 اکتبر 1955 ، پارلمان اتریش قانون اساسی در مورد بی طرفی دائمی را تصویب کرد که از سال 1965 به عنوان روز ملی اتریش جشن گرفته می شود. همه ساله، دولت فدرال این روز را با مجموعه ای از رویدادها در وین جشن می گیرد.

سفارتخانه های اتریش در سراسر جهان با برگزاری رویدادهای مختلف برای شهروندان اتریشی ، روز ملی اتریش را گرامی می دارند.

Die  Iranisch – Österreichische Handelskammer
wünscht allen österreichischen Freunden und Partnern und natürlich auch allen anderen Österreicher/innen alles Gute zum diesjährigem österreichischem Nationaltag.
Mögen die Freundschaften und Beziehungen zwischen den Iran und Österreich langfristig, stabil und Frucht voll bleiben