تمهیدات ویژه اتریش برای جبران آسیب های بحران کرونا

دولت تمهیدات ویژه و بی سابقه ای را برای جبران و کنترل آسیب های ناشی از بحران کرونا اتخاذ نمود که به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می‌گردد:

 • معرفی بسته‌های کمکی مختلف در مجموع به میزان 58 میلیارد یورو.
 • تخفیف 2 درصدی در مالیات شرکتی و همزمان بخشودگی و تمدید مهلت پرداخت تا سقف 5 سال.
 • معافیت و بخشودگی مالیات بر درآمد افراد تا سقف 9 درصد.
 • تخفیف مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌ها و مراکز فرهنگی تا سقف 5 درصد.
 • معافیت و بخشودگی مالیات بر درآمد افراد تا سقف 9 درصد.
 • تخفیف مالیات بر ارزش افزوده رستوران‌ها و مراکز فرهنگی تا سقف 5 درصد.
 • اختصاص دو میلیارد یورو به عنوان مشوق سرمایه گذاری در حوزه دیجیتال سازی و زیرساخت های مخابراتی.
 • تضمین بازپرداخت وام های اعطایی به شرکت ها تا سقف ۵۰۰ هزار یورو.
 • اختصاص کمک هزینه برای جبران هزینه‌های جاری شرکت های کوچک و متوسط و خویش فرمایان از جمله تقبل پرداخت هزینه‌های انرژی و اجاره از سوی دولت.
 • تاسیس صندوق ویژه برای حمایت از رسانه‌ها اعم از مطبوعات، سینما و تلویزیون.
 • اعطای کمک هزینه به منظور حفظ قدرت خرید خانوار.
 • تمدید مهلت پرداخت قبوض برق، آب و گاز خانوار تا ژوئن 2021.

 

اجرای برنامه تست سراسری در اتریش و چشم انداز مثبت شروع فرایند واکسیناسیون سراسری در ماه‌های پیش رو بارقه‌های امید برای عادی شدن مجدد فعالیت های اقتصادی را زنده نگه داشته است. با این وصف، بنابر پیش بینی موسسات پژوهشی و اندیشکده‌های اقتصادی آثار بحران اقتصادی کرونا تا سالهای 2022 و 2023 ادامه خواهد یافت.

انتهای خبر/.