مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

قابل توجه اعضا محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش

حسب برنامه ریزی های انجام شده و انتشار “آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده” به اطلاع می رساند که این مجمع در تاریخ دوشنبه 10 آذر ماه 99، 30 نوامبر 2020. راس ساعت 15 و به صورت “مجازی” برگزار می گردد.

اطلاعیه های تکمیلی در مورد نحوه ثبت نام و ورود به محیط مجازی مجمع، پس از انجام مکاتبات لازم با اتاق ایران به اطلاع اعضا محترم خواهد رسید.

از همراهی شما متشکریم.