فراخوان ارسال معرفی نامه برای مجمع

معرفی نامه مجمع

احتراماً، با توجه به برگزاری (آنلاین) مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق، مورخ ۶ تیرماه ساعت ۱۶:۳۰، به منظور تعریف حق رای شرکت کنندگان، اسامی کلیه شرکت کنندگان و شماره همراهشان، همان شماره ای که در روز مجمع با آن به نرم افزار آنی میت متصل خواهند شد، ضروری است.

لذا خواهشمند است در اسرع نسبت به تکمیل معرفی نامه پیوست مبادرت ورزیده و فایل تکمیل شده را به شماره واتساپ ذیل ارسال نمایید.
از همراهی شما سپاسگزاریم.

شماره واتساپ جهت ارسال معرفی نامه ها
http://wa.me/+989123495388